بهار بهار پروفایل

۱۳۹۸/۱۱/۱۵ سه شنبه - ۲۰:۵۴


دوست

ما باید قدر دوستی هایمان را بدانیم چون شاید فردا پیشان نباشید چون به شهر دیگری سفر کرده اید پس قدر دوستان را بدانید

۱ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.