پانتئا پانتئا پروفایل

۱۳۹۸/۱۱/۱۰ پنج شنبه - ۰۲:۲۰


دوستی

دوستی نداشتم چون عقلی نداشتم عقلی نداشتم چون شخصیتی نداشتم و شخصیتی نداشتم چون له شده بود . و له شده بود چون قلبی در سینه داشتم که سال ها بود بخاطر عقل و شخصیت نداشته ام زیر پای دوستی شکسته بود.
دوست آن است که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی

اگه واقعا واقعیت همین باشه پس من هیچ کس رو ندارم جز دیوار که هر وقت بهش مشت می کوبم کاری نمی کند و آرومم می کنه.

۱ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.