Aylar Aylar پروفایل

۱۳۹۸/۱۱/۲۸ دوشنبه - ۲۰:۵۷


دلم برایت تنگ شده

امروز که دیدمت دلم بیشتر برایت تنگ شد!
آنقدر برایت تنگ شد که به تو فشار آورد و (البته مطمئنم که مثل همیشه ناخواسته) تو چند جای دلم را خراشیدی و پاره کردی اما نگران نباش قول می دهم این بار وصله های محکم تر، مقاوم تر و بهتری برای دلم بدوزم، خیلی زود این کار را میکنم و به خاطر این اتفاق واقعا متأسفم نمی خواستم که تو را ناراحت کنم! ولی راستش، قبول کن که تو هم کمی مقصر هستی! آخر آنقدر در دلم جای گرفته ای که دیگر دلم هیچ جای خالی برای کسی ندارد! هرچقدر هم که با به یاد آوردن کار هایی که کردی کمی دلم را باز تر میکنم دوباره با محبت های ذاتی و زیر پوستی ات همان جا را هم اشغال می کنی!می دانم که تو کمتر مواقعی یاد من می افتی و دوستم نداری....اما به قولی:
اگر با من نبودش هیچ میلی چرا زدحال می زد به ما خیلی؟
به هر حال خواستم بدانی دوباره به زودی دلم را تعمیر میکنم تا راحت در آن به جای خودت برگردی!

۱ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.