یاسمن یاسمن پروفایل

۱۳۹۸/۱۱/۱ سه شنبه - ۱۲:۰۶


دلم...

دلم نه عشق میخواهد...
نه دوست داشتن های آتشینی که هر کسی آرزویش را دارد...
دلم فقط یک جای دنج میخواهد که برای خودم باشم بدون حس های مزاحم و نا امید کننده...
میخواهم خودم را بیرون بکشم از مرداب دوست داشتن های عجیب و غریب که این روزها همیشه یک جایش میلنگد...
به آغوش تنهاییم برگردم و خیلی چیزها رو دوباره بسازم مثل روح خسته واحساسات ویران شده ام
تنهایی قدم بزنم،در کافه ای بنشینم و به حال خوبم بخندم...
دنبال اهدافم باشم و برایشان بجنگم، هر وقت دلم خواست گوشی را خاموش کنم و بی هیچ استرسی دل به زندگی واقعی بسپارم...
شیطنت هایم را بگذارم توی کیفم و با خودم به همه جا ببرم...
برای خود خودم نفس بکشم و شاد بودن را با همه ی وجود حس کنم...!

۱ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.