جواد جواد پروفایل

۱۳۹۸/۱۱/۷ دوشنبه - ۲۲:۳۷


دلتنگی 2

دلم چند شب کنار آتشی سرخ در باغی، صحرایی، ساحلی می‌خواهد با سوز کافی، خودم با خودم تا غرق در آتش و چایی با خودم شوم.
تا که برگردم از این دروغین دنیا.
به راستی که در این دنیای امروز ما غریبان بی کسیم، امتحانش سخت نیست اراده کوچکی لازم است و فشار یک دکمه تا با همه‌ی عظمتش خاموش شود و آن لحظه است که میفهمی چقدر تنهایی.
هستند هنوزم کسانی که سراغت را گیرند؟
خیلی وقت است که محبتمان و احوالمان پشت این قلب های قرمز بزرگ گاهی تپنده و دروغین فراموش شده.
قلب هایی که فراموش کرده اند پیام آور عشق باشند و به جای آن مقبول بودن چیزی از سمت مان را با خود می‌برند. البته بماند که گاهی از روی حرص و برای خالی کردن خودمان پشت هم می‌فرستیم شان
اما صد حیف که از احوال ما چیزی با خود نمی‌برند.
در این دنیای دروغین سخت است اعتماد
سخت است پیدا کردن حرف راست
گر نکنند اعتمادمان گله ای نیست
چه خوش گفتا آن یار سفر کرده
(ز هشیاران عالم هرکه را دیدم غمی دارد
دلا دیوانه شو دیوانگی هم عالمی دارد)

۱ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.