قلی قلی پروفایل

۱۳۹۸/۱۱/۱۷ پنج شنبه - ۰۱:۰۶


داستان من

هر روز برای رسیدن به یک هدف بر می خیزم ولی...
تمام زندگی ام برای آن هدف است ولی...
تمام عشقم به زندگی ، هدفم ولی...چقدر زود یادم می رود؟!

۳ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.