رها رها پروفایل

۱۳۹۸/۱۱/۱۸ جمعه - ۱۵:۰۵


خسته

خسته ام...
از تمام چیز هایی که دارم و ندارم...
از تمام افکاری که در ذهنم هستند و نیستند...
از تمام دنیا و زیبایی هایش که دارم و ندارم...
از تمام درد هایش...
غصه هایش...
و حتی شادی هایش...
دلم کمی استراحت می خواهد.
فقط کمی...

۳ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.