عسل عسل پروفایل

۱۳۹۸/۱۱/۱۶ چهارشنبه - ۱۸:۴۹


خدا

به دنبال خدا نگرد!!
خدا در بیابانهای خالی از انسان نیست!
خدا در جاده های بی انتها نیست!
به دنبالش نگرد…..
خداوند در قلبیست که شاد میکنی و در لبخندیست که هدیه میکنی!

۲ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.