فرهاد فرهاد پروفایل

۱۳۹۸/۱۱/۲۰ یکشنبه - ۱۶:۰۲


تُ

همین یک فعل \آمدن\ برای تمام نوشته های درحال انتظار من بس است وقتی...
\تو\ فاعل تمام جمله های من باشی...❣

۱ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.