ندا ندا پروفایل

۱۳۹۸/۱۱/۵ شنبه - ۱۲:۵۶


تنهایی

بعضی اوقات به نقطه ای میرسم
که به هیچ وکس وهیچ چیز فکرنمیکنم
یاحتی برام مهم نیست خآموشی!
بااینکه تآریکی حتی برام ترسناک تراز تنهاییه/
اصلا تاریکی بعضی اوقات
اوج آرامشه!
همون جاهای که به هیچ کس وهیچ چیز فک نمیکنم
همون موقع هایی که فقط توفکر خود خودمم
همون موقع های که تازه یادخودم میفتم.
دیگع نه دلتنگ او
نه دلواپس زندگیم
نه برنامه ریزی واس آینده
اونجآ
اون لحظه
ته آرامشه💜

۳ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.