فرید فرید پروفایل

۱۳۹۸/۱۱/۱ سه شنبه - ۰۳:۱۹


تمنای دیده شدن

نامه همیشه تمنای نویسنده است برای دیده شدن.
او میخواد بماند و نرود.
مهمترین دارایی او، ایجاز با کلمات است. سهل است، اما از هرکسی بر نمی آید.
نامه وقتی نگاشته شد، ساختار بندی شد، رنگ ادبی به خود گرفت و اغواگری در او جریان یافت، دیگر تنها یک نامه نیست بلکه بخشی از وجود یک نویسنده است برای یک مخاطب.
نامه نوشته میشود که بماند، کلماتش باد هوا نیست.
نامه مهم است و هر نامه ای ارزش یکبار خواندن را حداقل دارد.

۳ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.