میم نون میم نون پروفایل

۱۳۹۸/۱۱/۵ شنبه - ۰۵:۱۸


بی عنوان. یهویی

دنیا و آدمهایش چقدر به زیبایی و وحشیانه سمت انزوا میرود.

۲ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.