shayesteh shayesteh پروفایل

۱۳۹۸/۱۱/۲۴ پنج شنبه - ۱۵:۱۳


بهترین ها

شایددرزندگی همه ی مابهترین ها،غمناک ترین چیزهایی باشندکه بافکرکردن به آنهاویادآمدنشان ،سیل راازچشمانمان جاری می سازد.

۰ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.