السا السا پروفایل

۱۳۹۸/۱۱/۱۰ پنج شنبه - ۱۱:۲۳


بابا لنگ دراز

بابا لنگ دراز عزیزم سلام
من در دبیرستان به یک مهمانی دعوت شده ام
همه میخواهند با پدر یا مادرشان بیایند
میخواستم از شما خواهش کنم که یک نفر را به جای مادر یا پدر من بفرستید
همراه یک لباس زیبا
آه شوخی کردم
بابا لنگ دراز عزیزم خدانگهدار💌
جودی ابوت.....

۳ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.