رها رها پروفایل

۱۳۹۸/۱۱/۵ شنبه - ۰۱:۲۸


آدما

میگن آدمابرای اینکه به چیزی که میخوان برسن پاروی همه چیز میزارن انسان هااونقدری پیچیده هستن که کسی نمیتونه بفهمه این موجود دوپا چه کارهایی می‌تونه بکنه کارهای خوب یابد درست یانادرست ماآدما اینقدرپیچیده هستیم که گاهی خودمون خودمون ونمیشناسیم درونمون یه شخص دیگه بیرونمون یکی دیگه کاش آدم ها یا اصلا خودمن اینقدر روراست باشیم اینقدر خودمون وبد نکرده باشیم که اگه درونمون وبه کسی نشون بدیم ازما فرار نکنه
ومن از خودمو خدای خودم شرمندم که نتونستم اون روح پاکی که خداوند درون من قرار داده روپاک نگه دارم 😔😔😔

۱ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.