༒دخـ⃟ی جهنمیـ⚚ـ༒ ༒دخـ⃟ی جهنمیـ⚚ـ༒ پروفایل

۱۳۹۹/۳/۴ یکشنبه - ۰۲:۰۸


# ضد پسر 😏

پسری که بش میگی خوبی؟ میگه قفونت!!!
اینو باید بست به صندلی،
سیم برق 220 ولت کرد تو حلقش،
اون سر سیمم مستقيم انداخت رو کابل برق
که فیوز نپره
بی عصابم خودتی

۵ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.