༒دخـ⃟ی جهنمیـ⚚ـ༒ ༒دخـ⃟ی جهنمیـ⚚ـ༒ پروفایل

۱۳۹۹/۳/۴ یکشنبه - ۰۲:۰۵


# ضد پسر 😏 😏

آقا پسری که دماغتو جراحی کردی، لنز گذاشتی، ابروهاتو ورداشتی ناز شدی!!
من یه ساپورت اضافه دارم، میخوایش؟؟!!!

۶ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.