شما همیشه از آنچه که فکر می‌کنید قوی‌تر هستید.👊

You are always stronger than you think you are.


ممکن است این پادکست‌ها را دوست داشته باشید