آسانسوری به سمت موفقیت وجود ندارد،

شما باید از پله‌ها بالا بروید.🤗

There is no elevator to SUCCESS.

You have to take the STAIRS.


ممکن است این پادکست‌ها را دوست داشته باشید