محدودیت‌های خود را بشناسید، ولی هیچ‌گاه آن‌ها را نپذیرید.👊

know your limits but never accept them.


ممکن است این پادکست‌ها را دوست داشته باشید