من از طوفان‌ها نمی‌ترسم، چرا که دارم یاد میگیرم چطور کشتی خودم رو هدایت کنم.🚢🤗

I am not afraid of storms, I am learning how to sail my ship.


ممکن است این پادکست‌ها را دوست داشته باشید