عاشق زندگیتون باشین.
از زندگی خودتون بدون اینکه با زندگی دیگران مقایسه‌اش کنید، لذت ببرین💙

Enjoy your own life without comparing it with that of another.


ممکن است این پادکست‌ها را دوست داشته باشید