🐌 مهم نیست که چقدر آهسته می‌روید، تا زمانی که متوقف نشدید.🤗

It does not matter how slow you go, as long as you dont stop


ممکن است این پادکست‌ها را دوست داشته باشید