🙊 این اصطلاح به معنی "فاش کردن راز" است.

Someone spilled the beans about Rick's surprise party.


ممکن است این پادکست‌ها را دوست داشته باشید