این اصطلاح به معنی "در راحتی زندگی کردن" است.

Sitting Pretty


ممکن است این پادکست‌ها را دوست داشته باشید