این اصطلاح را زمانی استفاده کنید که "چیزی را دوست ندارید".

☕️ It's not my cup of tea


ممکن است این پادکست‌ها را دوست داشته باشید