🍗 این اصطلاح، یک صفت و به معنی "بسیار خوشمزه" است.

Those chickens were finger licking good. smiley


ممکن است این پادکست‌ها را دوست داشته باشید