🤗این اصطلاح به این معنی است که حتی در شرایط سخت و بد نیز، جنبه‌ای خوب وجود دارد.

Every cloud has a silver lining.


ممکن است این پادکست‌ها را دوست داشته باشید