🌾 از این اصطلاح، زمانی استفاده کنید که می‌خواهید "بهترین" را در گروهی معرفی کنید.

Cream of the crop


ممکن است این پادکست‌ها را دوست داشته باشید