🐛 این اصطلاح در مورد اشخاصی استفاده می‌شود که زیاد کتاب می‌خوانند.

I was a real bookworm when I was a child.


ممکن است این پادکست‌ها را دوست داشته باشید