ریمرسی با یک هدف ساخته شده است: ادغام سادگی و کارایی

در دنیای به هم پیوسته امروز، یادگیری زبان خارجی، یک ضرورت است. هر زبانی بلیطی است که ما را قادر می‌سازد در فرهنگ مردمی که با آن صحبت می‌کنند وارد شویم، کسب و کارمان را رونق بخشیم، از آنها یاد بگیریم و با آنها به تعامل بپردازیم. می‌توانیم با زبان‌های مختلف به روز خودمان شادی را به ارمغان بیاوریم، مهارت‌های خود را افزایش دهیم و جهان خود را گسترش دهیم. در ریمرسی معتقدیم همانطور که هر زبانی جذاب و هیجان‌انگیز است، مسیر یادگیری آن نیز باید همینطور باشد. طبیعی‌ترین راه یادگیری یک زبان، مکالمه است. ریمرسی سکویی است که به شما امکان می‌دهد بهترین مدرسان را انتخاب کنید، شروع کنید، یاد بگیرید و لذت ببرید. در دنیای به هم پیوسته امروز، یادگیری زبان خارجی، یک ضرورت است. هر زبانی بلیطی است که ما را قادر می‌سازد در فرهنگ مردمی که با آن صحبت می‌کنند وارد شویم، کسب و کارمان را رونق بخشیم، از آنها یاد بگیریم و با آنها به تعامل بپردازیم.


چگونه می‌توانید در کلاس شرکت کنید؟

برگزاری کلاس هیچ‌گاه به این سادگی نبوده است. در ریمرسی می‌توانید تنها در سه مرحله کلاس خود را تشکیل دهید.

۱- انتخاب استاد

انتخاب بهترین استاد با دیدن ویدئوی معرفی و شیوه تدریس هر استاد و شرکت در جلسه آزمایشی

۲- تعیین زمان کلاس

انعطاف‌پذیری برنامه‌ها و انتخاب بهترین زمان برگزاری کلاس، متناسب با برنامه روزانه شما

۳- تشکیل کلاس آنلاین

تشکیل کلاس آنلاین با تماس تصویری به کمک ابزار اختصاصی ریمرسی، یاد بگیرید و لذت ببرید

لذت یادگیری با ریمرسی

با تمرکز بر دو مهارت اصلی «صحبت کردن» و «گوش دادن» که قلب یادگیری هر زبانی هستند، ریمرسی را تجربه کنید.

زبان‌آموزان

در دنیای به هم پیوسته امروز، یادگیری زبان خارجی، یک ضرورت است. هر زبانی بلیطی است که ما را قادر می‌سازد در فرهنگ مردمی که با آن صحبت می‌کنند وارد شویم، کسب و کارمان را رونق بخشیم، از آنها یاد بگیریم و با آنها به تعامل بپردازیم. می‌توانیم با زبان‌های مختلف به روز خودمان شادی را به ارمغان بیاوریم، مهارت‌های خود را افزایش دهیم و جهان خود را گسترش دهیم. در ریمرسی معتقدیم همانطور که هر زبانی جذاب و هیجان‌انگیز است، مسیر یادگیری آن نیز باید همینطور باشد. طبیعی‌ترین راه یادگیری یک زبان، مکالمه است. ریمرسی سکویی است که به شما امکان می‌دهد بهترین مدرسان را انتخاب کنید، شروع کنید، یاد بگیرید و لذت ببرید. در دنیای به هم پیوسته امروز، یادگیری زبان خارجی، یک ضرورت است. هر زبانی بلیطی است که ما را قادر می‌سازد در فرهنگ مردمی که با آن صحبت می‌کنند وارد شویم، کسب و کارمان را رونق بخشیم، از آنها یاد بگیریم و با آنها به تعامل بپردازیم. می‌توانیم با زبان‌های مختلف به روز خودمان شادی را به ارمغان بیاوریم،

یادگیری زبان با ریمرسی

زبان‌آموزان

در دنیای به هم پیوسته امروز، یادگیری زبان خارجی، یک ضرورت است. هر زبانی بلیطی است که ما را قادر می‌سازد در فرهنگ مردمی که با آن صحبت می‌کنند وارد شویم، کسب و کارمان را رونق بخشیم، از آنها یاد بگیریم و با آنها به تعامل بپردازیم. می‌توانیم با زبان‌های مختلف به روز خودمان شادی را به ارمغان بیاوریم، مهارت‌های خود را افزایش دهیم و جهان خود را گسترش دهیم. در ریمرسی معتقدیم همانطور که هر زبانی جذاب و هیجان‌انگیز است، مسیر یادگیری آن نیز باید همینطور باشد. طبیعی‌ترین راه یادگیری یک زبان، مکالمه است. ریمرسی سکویی است که به شما امکان می‌دهد بهترین مدرسان را انتخاب کنید، شروع کنید، یاد بگیرید و لذت ببرید. در دنیای به هم پیوسته امروز، یادگیری زبان خارجی، یک ضرورت است. هر زبانی بلیطی است که ما را قادر می‌سازد در فرهنگ مردمی که با آن صحبت می‌کنند وارد شویم، کسب و کارمان را رونق بخشیم، از آنها یاد بگیریم و با آنها به تعامل بپردازیم. می‌توانیم با زبان‌های مختلف به روز خودمان شادی را به ارمغان بیاوریم،

بهترین انتخاب