کلاس آنلاین بحث آزاد انگلیسی - پولدار شدن

به نظر شما آیا امکان داره کسی از فقر به ثروت برسه؟

چطور امکان‌پذریره؟

در این ویدیو، پانزده نفر رو می‌بینید که از فقر به ثروت رسیده‌اند. ویدیوی پانزده میلیونر خودساخته ازفقر رو ببینید و برای تقویت زبان انگلیسی خود، به سوالات زیر پاسخ دهید:


1. What are the things they had in common?

2. Who inspired you the most?

3. If you are not born poor, it's not your fault. But if you die poor, it's your mistake. To what extent do you agree with this sentence?