کلاس آنلاین بحث آزاد انگلیسی - خودرهبری

به نظر شما یک رهبر خوب چه ویژگی‌هایی داره؟

این ویدیو رو ببینید و برای تقویت زبان خودتون به سوالات زیر پاسخ دهید:

1. What are leadership problems?

2. What was the study done in University of Berkeley?

3. What are some strategies he tested for self-leadership?

4. Who was Marcus Aurelius?