دیکشنری انگلیسی به فارسی

برای دیدن معنی فارسی کلمه و مثال‌های کاربردی از آن در جمله، لغت انگلیسی را در کادر زیر وارد نمایید.

Ubiquitous | Udine | UFO | Ugh | uglier | ugliest | ugliness | Ugly | Ultimate | ultimately | Ultra | Umbrella | umpires | una | Unable | Unaccountable | unadorned | unambiguous | unarmed | unashamed | unattainable | unauthorised | unavailable | Unavoidable | Unaware | Unbearable | Unbeaten | Unbelievable | Unbelievably | unbending | Unbowed | Uncanny | Uncertain | Uncertainty | unchanged | Uncle | unclear | uncles | uncomfortable | Uncompromising | Unconcerned | unconfirmed | unconsciously | unconsciousness | uncontrolled | Unconventional | unconvincing | uncountable | Uncover | undecided | undefeated | Under | Underbody | Undercover | Underestimate | underfloor | Undergo | undergoing | undergone | undergrad | undergrads | Undergraduate | undergraduates | underground | Underline | underlined | Underlying | Underneath | underperformance | underperforming | underpinned | underpinnings | underpins | Underprivileged | underrepresented | Underscore | undershirts | Underside | Understand | understandable | understandably | Understanding | understands | Understate | understated | understood | Undertake | undertaken | undertakes | undertook | underutilized | Underwater | underway | Underwear | Undies | undiscovered | Undisturbed | undo | undocumented | undoubtedly | Undying | unearthed | Unemployment | Unequal | unequally | Unequivocal | uneven | unexamined | Unexpected | unexpectedly | unexplained | unexploded | unexplored | unfailingly | Unfair | unfairly | Unfamiliar | unfashionable | Unfinished | Unfold | unfolded | unfolds | Unforgettable | Unfortunate | Unfortunately | Unfounded | unfulfilling | Unhappy | Unhealthy | unhelpful | UNICEF | Unicorn | unified | uniform | Uniformity | uniforms | unimaginable | unimaginative | unimpeded | Unimportant | unimpressive | uninhabitable | Uninterested | Union | unions | Unique | uniquely | Uniqueness | Unit | Unite | United | unites | units | Unity | Universal | universally | universals | Universe | universes | universities | University | Unknown | unleashing | unleavened | Unless | unlicensed | Unlike | Unlikely | unlimited | unloading | Unlock | unlocks | Unlucky | unmanned | Unmarked | unmarried | unmasking | unmentioned | Unmistakable | Unnatural | unnaturally | Unnecessary | Unnerve | unnerving | unnoticed | unobstructed | Unorthodox | Unpack | Unpacked | Unpaid | Unparalleled | Unpleasant | Unpopular | Unprecedented | Unpredictable | unprepared | Unprofessional | unprotected | unpublished | unpunished | unquestionably | unquestioned | Unravel | unraveled | Unreal | Unrealistic | Unreasonable | unrelated | unreleased | unrest | unrestored | Unruly | unsafe | unsatisfied | unsatisfying | Unscathed | Unselfish | unsettling | unsolved | unspoiled | Unstable | unstoppable | Unstressed | unsupported | unsure | unsurprisingly | unsustainable | Untidy | Untie | Unto | Untouchable | untouched | untrained | untreated | Untrue | unusable | Unused | Unusual | unveiled | unveiling | unviable | unwanted | Unwell | Unwieldy | Unwin | Unwind | Unwonted | Unyielding | Upbeat | Upcoming | Update | updated | updates | upfront | Upgrade | upgraded | upgrades | upgrading | upholstered | uplifted | uplifting | upload | uploaded | Upon | upped | Upper | Uppercut | Uppermost | Upright | uprights | upscale | Upset | upsetting | Upside | Upstairs | Upstanding | Upstart | Upstream | Uptake | upward | Upwards | Uranium | Urban | Urbanization | urbanized | urged | Urgent | urgently | urges | urinary | USA | Usable | Usage | Usain | USDA | Use | used | Useful | usefulness | Useless | User | username | users | uses | ushered | ushering | using | Usual | Usually | Utah | utilising | Utilitarian | utilities | Utility | Utilization | Utilize | utilized | utilizing | utmost | Utopia | utopian | Utter | uttered | Utterly | Uzbekistan | Uzi |