معنی فارسی کلمه react

واكنش‌ نشان‌ دادن‌، واكنش‌ كردن‌، عكس‌ العمل‌ نشان‌ دادن‌،، تحت‌ تاثیر واقع‌ شدن‌.

کاربرد react در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.