دیکشنری انگلیسی به فارسی

برای دیدن معنی فارسی کلمه و مثال‌های کاربردی از آن در جمله، لغت انگلیسی را در کادر زیر وارد نمایید.

Pace | Pacemaker | pacemakers | Pachyderm | pacing | Pack | Package | packaged | packages | packaging | Packed | packets | Packing | packs | Pad | padded | Paddington | Paddle | paddles | paddling | padlocks | pads | Page | pager | pages | paid | Pain | Paine | Painful | painfully | painkiller | painless | pains | painstakingly | Paint | paintbrushes | painted | Painter | Painting | paintings | paints | paintwork | Pair | paired | pairing | pairs | pajamas | Pal | Palace | palaces | Palais | Palate | Palazzo | Pale | Palermo | Palette | Pallet | Palletize | pallets | Palmer | palms | Palo | Palpable | palpitating | pals | Pamela | pamphlets | Pan | Pancake | pancakes | Pancreas | pancreatic | Panda | pandas | pandemics | Pandemonium | Pandora | Pane | Panel | Panelist | panelists | panels | panes | Panic | panicked | Panicky | panics | Panoramic | pans | Pansy | Panther | panting | Pantry | Pants | Paola | Pap | Papa | papaya | Paperback | papers | Paperwork | Par | Parachute | parachutes | Parade | parades | Paradise | Paragraph | paragraphs | Parallel | Parallelogram | paralysed | paralyses | paralysis | parameters | Paramount | parasites | Parasitic | Parcel | parcels | Parchment | Pardon | pared | Parent | parental | parentheses | parenting | parents | Paris | Parish | parishioners | Parisian | Parisians | Park | parked | Parker | Parking | parkland | parks | Parliament | parlor | parlour | PARO | parochial | Parole | parque | Parrot | parrots | parsnips | Part | parted | Partial | partially | Participant | participants | Participate | participated | participating | Participation | Participle | Particle | particles | Particular | particularly | Particulate | particulates | parties | parting | Partition | Partly | Partner | partnered | partners | Partnership | partnerships | parts | Party | partying | Pasadena | Pasha | Pass | Passage | passages | passcode | passed | Passenger | passengers | passes | Passing | Passion | Passionate | passionately | passions | Passive | Passport | passports | Password | passwords | Past | pasta | Paste | pasted | pastes | Pasteurize | Pastime | pastimes | Pastor | pastors | pastries | Pastry | Pat | patches | Patchwork | Patchy | Patent | patented | patents | paternal | Path | Pathetic | Pathogen | paths | Pathway | pathways | Patience | Patient | patients | Patina | Patio | Patricia | Patrick | Patriotism | patriots | Patrol | Patron | Patronage | patrons | patted | Pattern | patterns | Pattie | patties | Patty | Paul | Pauper | paupers | Pause | paused | pauses | pausing | Paved | Pavement | pavilions | Paving | paws | Pay | paycheck | payed | paying | Payment | payments | payoff | payout | PayPal | Payroll | pays | pcs | Peace | Peaceful | peacefully | Peach | peaches | Peak | peaked | peaks | Peanut | peanuts | Pearl | pearls | peasants | Pebble | pebbles | pecking | Peculiarity | Pedal | pedals | peddled | Peddling | Pedestrian | pedestrians | Pedicure | pediments | Pedro | Peek | Peel | peeled | Peeling | peels | peeping | Peer | peers | Peeve | Peg | Peggy | pegs | Pejorative | Peking | Pelé | pellets | Pelvis | penalties | Penalty | Pencils | Pendant | Pendulum | Penetrating | Penetration | Penguin | penguins | Peninsula | penned | Pennsylvania | Penny | pens | Pension | pensions | Pensive | Penthouse | People | peoples | Pep | Pepe | Pepper | Peppermint | Pepsi | Per | perceivable | perceived | Percent | Percentage | percentages | perception | perceptions | Perch | perched | Perez | Perfect | perfected | perfecting | perfection | perfectly | Perforated | Perform | Performance | performed | performers | Performing | performs | Perfume | Perfumery | perfumes | Perhaps | Perilous | Perimeter | Period | Periodic | periodical | periodically | periodicals | periods | peripherally | peripherals | Periphery | perks | Permanent | permanently | Permissible | Permission | Permit | permits | permitted | Pernicious | Perpendicular | Perpetual | perplexity | Persecution | Perseus | Perseverance | Persevere | Persian | Persist | Persistence | Person | Personal | personalised | personalities | Personality | personalized | personalizing | personally | personas | personified | Personnel | persons | Perspective | perspectives | perspiration | Persuade | persuaded | persuading | Persuasion | Persuasive | persuasively | Perth | pertinent | Peru | perusing | Peruvian | Pervade | Pervasive | Perverse | perversely | Pervert | Pesky | Pest | pests | Pet | Petal | Peterborough | Peterson | Petition | petri | Petrol | Petroleum | pets | petting | Pettis | Petulance | Phantom | Pharaoh | Pharmaceutical | pharmacies | Pharmacist | pharmacists | Pharmacy | Phase | phases | PhD | phenomena | Phenomenal | phenomenally | Phenomenon | Phi | Phil | Philadelphia | Philanthropic | Philippe | Philippines | Philosopher | philosophers | philosophical | philosophically | Philosophy | Phobia | phobias | Phobic | Phone | phonebook | phoned | phones | phonetically | Phonetics | Phonics | phosphates | Phosphorus | Photo | Photogenic | Photograph | photographed | photographers | photographs | Photography | photometer | photos | Photoshop | Photosynthesis | photovoltaic | photovoltaics | Phrasal | Phrase | phrases | phrasing | Phu | Physic | Physical | physicality | physically | Physicist | physicists | Physics | Physiology | Piano | pianos | Piazza | Picasso | Piccadilly | Picchu | Piccolo | Pick | Picked | Picking | Pickle | pickled | pickles | picks | Pickup | Picky | Picnic | picnics | Picture | pictured | pictures | Pie | Piebald | Piece | pieces | Piedmont | Pier | piercing | Pies | Pig | pigeons | Pigment | pigs | Pike | Pilate | Pile | piled | piles | Pilgrimage | pilgrimages | pilgrims | Pill | Pillar | pillars | Pillow | pills | Pilot | piloting | pilots | pin | pinata | Pinch | pinched | pinches | pinching | Pineapple | pineapples | pines | Pink | Pinky | Pinnacle | Pinpoint | pins | Pint | pints | Pio | Pioneer | pioneered | pioneering | pioneers | Pipe | piped | Pipeline | Piper | pipes | Piping | pips | Piracy | piranha | piranhas | pirates | Piscataway | Piss | Pissarro | pissed | Pistols | Piston | pistons | Pit | Pitch | pitched | pitches | pitfalls | pitied | pits | Pitted | Pity | Pivot | pivots | Pixar | pixels | Pizza | pizzas | Place | placed | Placement | placements | places | placid | placing | placings | Plague | Plain | Plan | Plane | planes | Planet | Planetary | planets | Plank | planned | Planner | planners | Planning | plans | Plant | Plantation | planted | planters | planting | plants | Plaque | plaques | Plasma | Plast | Plastic | plastics | Plate | Plateau | plates | platform | platforms | Platinum | Platoon | Play | playbook | played | Player | players | Playful | playfulness | Playground | playgrounds | playing | playlist | playlists | plays | playstation | Plaza | Plea | Pleasant | pleased | Pleasure | Pledge | Plenteous | Plentiful | Plenty | plethora | Pliers | Plot | plots | plotting | Plow | Plug | plugged | plugging | plugs | Plum | Plumber | Plumbing | Plummet | plummeted | plummeting | plummets | plunged | plunger | Plural | plurals | Plus | Plush | Ply | plying | Plymouth | plywood | Pneumatic | Pneumonia | Poach | Pocket | Pocketbook | pockets | Pod | podcast | Podcasts | podge | Podium | podiums | pods | Poem | poems | Poet | Poetic | Poetry | poets | Pogrom | Point | Pointed | pointing | points | Pointy | poised | Poison | poisoned | poisoning | Poisonous | Poke | Poker | poking | Poland | Polar | Polarization | Pole | poles | Police | policemen | policies | Policy | policymakers | Polio | Polish | polished | Polisher | polishing | polite | politely | politeness | political | politically | Politician | politicians | politics | Poll | Pollan | Pollination | Pollock | polls | Pollute | polluted | Pollution | Polly | Polo | Poly | polycarbonate | Polyester | Polyethylene | Polyglot | polygons | Polymorph | Polynesia | Polynesian | polyphenols | polytetrafluoroethylene | polyurethane | Pomp | Pompidou | Pomposity | Pond | Ponder | Pony | Pooh | Pool | pooled | pools | Poor | poorer | poorest | Poorly | Pop | Popcorn | Pope | popped | popping | pops | Populace | Popular | Popularity | populated | Population | populations | Populous | Porch | Pork | Porosity | porous | Porridge | Porringer | Porsche | Port | Portable | Portal | portals | Portfolio | Portion | portions | Portrait | portrayed | ports | Portugal | Portuguese | Pose | posed | poses | Position | positioned | Positioning | positions | Positive | positively | posits | possess | possessed | possesses | Possession | possessions | possibilities | Possibility | Possible | possibly | Post | postal | Postcard | postcards | posted | Poster | posters | posting | postman | Postmortem | Postpone | posts | Posture | Postwar | pot | Potassium | Potato | potatoes | Potent | Potential | potentially | potentials | Pothole | potholes | Potomac | pots | Potter | Potty | Pounce | Pound | pounds | Pour | poured | pouring | pours | Poverty | Pow | Powder | powdered | powders | Power | powered | Powerful | powerfully | Powerhouse | powerplant | PowerPoint | powers | powertrain | Pox | Practical | Practicality | practically | Practice | Practiced | practices | practicing | Practise | practising | Practitioner | practitioners | Prada | Prague | Prainha | prairies | Praise | praising | Prank | pranks | Prankster | Pratt | pray | prayed | Prayer | prayers | praying | Precarious | precast | precautions | preceded | preceding | Precinct | Precious | Precise | precisely | Precision | Precursor | Predate | Predator | predators | Predatory | Predecessor | predecessors | Predict | Predictable | predictably | predicted | predicting | Prediction | predictions | Predictor | predictors | predicts | Predominant | predominantly | prefabricated | Prefecture | Prefer | Preference | preferences | preferred | preferring | prefers | prefixed | preform | preformed | preforms | Prefrontal | Pregnancy | pregnant | preheated | prehistoric | Prejudice | prejudiced | Preliminary | Premature | Premier | Premiere | Premise | premises | Premium | premiums | Prentice | preoccupations | Preoccupied | Prep | Preparation | preparations | Preparatory | prepare | prepared | Preparedness | prepares | preparing | Preposition | prepositions | prepping | Prerequisite | Preschool | preschools | Prescribe | prescribed | Prescription | prescriptions | Prescriptive | Presence | Present | Presentation | presentations | presented | presenting | presents | Preservation | preservatives | preserved | preserves | Preset | presets | President | Presidential | presidents | Press | Pressboard | pressed | Pressing | Pressure | pressures | pressuring | pressurized | Prestige | Prestigious | Presumably | Presume | presuming | Pretend | Pretreatment | Pretty | prevailing | Prevalence | Prevalent | Prevent | Preventative | prevented | preventing | Prevention | preventions | Preventive | prevents | Preview | Previous | previously | Prey | Price | Priceless | prices | pricey | pricing | Pride | prided | Priest | priests | primarily | Primary | Primate | primates | Prime | primed | primers | Priming | Primitive | Primrose | Prince | princes | Princess | princesses | Principal | principally | Principle | principles | Print | printed | Printer | Printing | prints | Prior | priorities | prioritize | prioritized | prioritizing | Priority | Prison | Prisoner | prisoners | prisons | Pristine | Pritzker | Privacy | Private | privately | Privilege | Privileged | Privy | Prize | prizes | Pro | proactive | proactively | Probabilistic | Probability | Probable | Probably | Probationary | probed | Probing | Problem | Problematic | problems | procedure | procedures | Proceed | proceeded | Proceedings | Process | processed | processes | Processing | Processor | processors | proclaimed | proclaims | Procreative | Prodigal | prodigiously | Produce | produced | Producer | producers | produces | producing | Product | Production | productions | Productive | Productivity | products | prof | Profane | Profession | professional | Professionalism | Professionally | professionals | professions | Professor | professors | Proficiency | Profile | profiles | Profit | Profitability | Profitable | profited | profits | Profound | profoundly | profusely | Progeny | Program | programmable | Programme | Programmed | Programmer | programmes | Programming | programs | Progress | progressed | progressing | Progression | Progressive | progressively | Prohibit | prohibits | Project | projected | projecting | Projection | projections | projects | Proliferation | Prolong | prolonged | Prom | promenades | Prominence | Prominent | Promise | promised | promises | Promising | Promote | promoted | Promoter | promotes | promoting | Promotion | Prompt | prompted | promptly | Prone | Pronoun | Pronounce | pronounced | pronouncements | pronounces | pronouncing | pronouns | pronunciation | pronunciations | Proof | Proofer | proofing | Prop | Propaganda | Propel | propelled | Propeller | propellers | Proper | properly | properties | Property | Prophecy | Prophetic | Proportion | proportional | proportionally | proportions | Proposal | proposals | Propose | proposed | proposing | Proposition | props | Propulsion | pros | Prosaic | Prospect | Prospective | prospects | Prosper | Prosperity | Prosperous | Protean | Protect | protected | protecting | Protection | Protective | Protector | protects | Protein | Protest | Protestant | Protestantism | protesters | protesting | protests | Protocol | Prototype | prototypes | protozoa | protruding | Proud | provably | Prove | proved | proven | proves | Provide | Provided | Provident | Provider | providers | provides | Providing | Province | provinces | proving | provocation | provocations | Prow | Proximity | Proxy | Prudent | Pry | prying | Psalm | psyched | Psychiatrist | Psychic | psychological | psychologically | Psychologist | Psychology | psychosomatic | Psychotic | Pub | Puberty | Public | Publication | Publicity | publicly | Publish | published | publishing | pubs | Pudding | Puddle | Puebla | Puerto | Puff | Pug | Pull | pulled | Puller | Pulley | pulleys | pulling | pulls | Pulp | Pulpit | Pulse | pulses | pulsing | pulverized | Pummel | pummeled | Pump | pumped | pumping | Pumpkin | pumpkins | pumps | Pun | punch | punches | Punching | Punctual | Punctuate | punctuated | punctuation | Puncture | Punish | punished | punishing | Punishment | Punk | Punt | pupils | Puppet | Puppy | Purchase | purchased | purchases | purchasing | Pure | Puree | pureed | purely | purged | Puri | purists | Purity | Purple | Purpose | purposefully | Purposely | purposes | purse | purses | Pursuance | Pursue | pursued | pursuing | Pursuit | Push | pushed | pushes | Pushing | Put | Putin | puts | Putt | putting | Puzzle | puzzled | puzzles | PVC | pylons | Pyramid | Pyramidal | Pyrenees | Python |