دیکشنری انگلیسی به فارسی

برای دیدن معنی فارسی کلمه و مثال‌های کاربردی از آن در جمله، لغت انگلیسی را در کادر زیر وارد نمایید.

Mac | Macaroni | MacBook | Maccabi | Maceration | Mach | Machinery | machines | Machinist | macho | Machu | Macintosh | mackay | Macy | Mad | Madagascar | madam | Madame | Madding | Made | Madeira | Madman | Madness | Maersk | Magazine | magazines | magenta | Maggie | Magic | Magical | magically | magicians | Magistrate | magistrates | maglev | Magnate | Magnet | Magnetic | magnetically | magnets | Magnificent | magnified | Magnitude | Mahatma | Mai | Maid | Maiden | maids | Mail | Mailbox | mailing | Main | Maine | Mainland | mainly | Mains | Mainstream | Maintain | maintained | maintaining | maintains | maintance | Maintenance | majestic | majestically | Majesty | Major | Majority | majors | Make | makeover | Maker | makers | makes | makeup | Making | Makkah | Maktoum | Malaise | malaria | Malawi | Malay | Malays | Malaysia | malaysian | Malaysians | Male | males | Malfunction | Malignant | maligned | Malik | Mall | malls | Mama | Mammal | mammals | Mammoth | mammoths | mana | Manage | Manageable | managed | Management | Manager | managerial | managers | manages | managing | Manatee | Mandarin | Mandinka | Manet | Maneuver | maneuverability | maneuverable | manga | Mango | Mangrove | Manhattan | Manhole | Manhood | mani | Mania | maniacal | Manifestation | manifestations | Manifesto | Manipulate | manipulated | manipulating | Manipulation | manipulations | manipulator | Mankind | Mann | manned | Manner | manning | Manor | Mansion | mansions | mantel | Mantis | Mantling | mantra | Manual | Manually | manuals | Manuel | Manufactory | Manufacture | manufactured | Manufacturer | manufacturers | manufactures | Manufacturing | Many | Maori | Map | Maple | mapped | Mapping | maps | Mar | Maracanã | Maradona | Maraschino | Marathon | marathons | Marble | marbles | Marcello | marched | marches | marching | Marco | Marcus | Mare | Marge | Margin | Marginal | marginalized | marginally | margins | Marie | Marin | marina | Marine | marines | marino | Mario | Marital | Maritime | Mark | Marked | Marker | markers | Market | Marketable | Marketing | Marketplace | markets | Marking | marks | Marmalade | Marquez | Marriage | marriages | Married | marries | Marriott | Marron | Marry | marrying | Mars | marshals | Marshmallow | marshmallows | Marta | Martha | Martial | Marty | Martyr | Marvel | Marvellous | marvellously | Marvelous | marvels | Marx | Mary | Maryland | masala | Mascara | Masculine | Masdar | Maserati | masjid | Mask | masks | Mason | Masonry | Mass | Massage | massages | massaging | masses | Massive | massively | Mast | Master | mastered | mastering | masterminded | masterpiece | masterpieces | masters | masterworks | Mastery | Mat | Match | Matched | matches | matching | Mate | mated | Material | Materialistic | materially | materials | mates | math | Mathematical | mathematicians | Mathematics | maths | mating | Matisse | Matrix | matte | Matter | mattered | matters | Mattress | mattresses | Mature | matured | maturing | Maul | Mausoleum | Mauve | max | maximise | Maximize | maximizing | Maximum | May | Mayan | Maybe | Mayer | Mayhem | Mayo | Mayonnaise | Mayor | Mazda | Maze | McCall | McDonald | McDonalds | MDF | meager | Meal | meals | mealtimes | Mean | Meaning | Meaningful | Meaningless | meanings | means | meant | Meantime | Meanwhile | Measurable | Measure | Measured | Measurement | measurements | measures | measuring | Meat | Meatpacking | meats | Meaty | Mecca | Mechanic | Mechanical | mechanically | Mechanics | Mechanism | mechanisms | Mechelen | Medal | medallions | medals | Media | Median | medias | Mediate | mediating | medical | Medication | medications | Medicine | medicines | Medieval | Mediocrity | Meditate | meditated | meditating | Mediterranean | Medium | Medusa | Meet | Meeting | meetings | meets | mega | megabyte | megabytes | megacities | Megahertz | Megan | megawatts | Mehran | Melanie | Melanoma | Melbourne | Melinda | Mellow | mellowness | Melody | Melt | melted | melting | melts | Member | members | Membership | Membrane | Memento | memes | Memo | memoirs | Memorabilia | Memorable | Memorial | memories | memorise | Memorization | Memorize | memorized | memorizing | Memory | Memphis | Men | Mental | Mentally | Mention | mentioned | mentioning | mentions | Mentor | mentors | Menu | menus | Mercedes | Mercer | Merchandise | merchants | merci | mercies | mercury | Mercy | Mere | merely | Merge | merged | Merger | merges | merging | Meringue | Merit | merits | Merlin | Merry | Mesh | meshes | Mesopotamia | Mesopotamian | Mess | Message | messages | messaging | messed | Messi | Messier | messing | Messy | Met | Metabolism | Metal | Metallic | metals | Metaphor | Meteoric | meteorological | Meter | meters | Methane | Method | methodically | methodologies | methods | meticulously | Metre | metres | Metric | metrics | Metro | Metropolitan | Mexican | Mexico | Mia | Miami | mic | Mice | Michael | Michelangelo | Michigan | Micro | Microbe | microbes | microbiological | microchip | Microfiche | micrometers | Microphone | Microprocessor | Microscope | Microscopic | Microsoft | Microwave | microwaves | Mid | Midday | middle | Middling | midfield | midlife | Midnight | Midpoint | midsize | Midst | Midweek | Midwife | midwives | Might | Mighty | migrants | Migrate | Mike | Milan | Mild | milder | mildly | Mile | Mileage | miles | Milestone | Military | militias | milked | milking | milkshake | Milky | Mill | millennia | Millennial | Millennials | Millennium | Miller | Millet | Milligan | milliliter | milliliters | Millimeter | millimeters | Milling | millionaires | millions | milliseconds | mills | Milo | Mimic | mimicked | Mincemeat | Mind | mindfully | Mindless | minds | mindset | Mine | Minecraft | minefield | miner | Mineral | minerals | miners | mines | mingled | mingles | Minh | mini | Miniature | Minimal | minimalism | minimalist | minimalistic | minimally | minimise | Minimize | minimizing | Minimum | Mining | minions | Minister | ministering | ministers | ministries | Ministry | Mink | Minnesota | Minor | minority | Mint | Minus | minuscule | Minute | Minutes | mir | Miracle | miracles | miraculously | mirador | Mirror | mirrored | mirrors | Mirth | Mischief | Misconception | misconceptions | Miscue | misdiagnosed | misdirected | miserable | misery | Misfortune | misguided | Mishap | misinformation | Misjudge | misled | mispronounce | Miss | missed | misses | Missile | missiles | Missing | Mission | missionaries | missions | Mississippi | Missy | Mist | Mistake | mistaken | mistakenly | mistakes | mistaking | Mister | mistress | mists | Misty | Misunderstand | Misunderstanding | misunderstood | Misuse | misusing | Mitchell | Mitigate | Mitsubishi | mitts | Mix | Mixed | Mixer | mixers | mixing | Mixture | mixtures | moai | Mobile | Mobility | Mocha | Mock | mocking | mocks | mod | Modal | modals | Mode | Model | modeled | modeling | modelled | modelling | models | Moderate | Modern | Modernism | Modernist | modernists | modernity | Modernization | Modernize | modernized | modernizing | modes | Modest | Modesty | Modification | modifications | modified | Modify | Modric | Modular | Modularity | modulates | Module | Mogul | Mohammed | Mohr | Moist | moisten | Moisture | mojo | molasses | Mold | molded | molder | molding | moldings | molds | Mole | Molecular | Molecule | molecules | moles | molested | mollusks | Molly | Molten | mom | Moment | Momentary | moments | Momentum | Mommy | Mona | Monaco | Monarch | monarchies | Monarchy | Monastery | Monasticism | Monday | Mondays | Monet | Money | Monitor | monitored | Monitoring | monitors | Monkey | monkeys | monks | Mono | monochrome | monolithic | Monologue | Monorail | Monotone | Monsoon | Monster | monsters | Monte | Montgomery | Month | Monthly | Montreal | Monument | monumental | monuments | Mood | moods | Moon | Moonlight | moons | Moorish | moors | Moose | Moral | Morale | morals | Morbidly | Moreau | Moreover | Morgan | Mormon | Morning | Mornings | Moroccan | Morocco | morphine | Morrison | Morse | Mortal | Mortality | Mortar | Mortgage | mortgages | Mortimer | Morton | Mortuary | Mosaic | Moses | Mosque | mosques | Most | mostly | Mosul | Motherland | mothers | Motif | motifs | Motion | motions | Motivate | motivated | motivates | motivating | Motivation | motivational | motivations | motivator | Motive | motives | Motor | motorbike | Motorboat | Motorcar | Motorcycle | motorcycles | motoring | motors | motorway | Motto | Mould | Mound | Mount | Mountain | Mountainous | mountains | Mountaintop | Mounted | Mounting | mounts | Mourinho | Mouse | mousse | Moustache | moustaches | Mouth | Mouthful | mouthpiece | mouths | Move | moved | Movement | movements | moves | Movie | movies | moving | Mow | Mozambique | Mrs | Mubarak | Much | Mud | muddled | muesli | Muffin | muffins | muffled | muffler | mufflers | Mug | Mughal | Mule | multi | multicultural | multifaceted | multifunctional | Multiple | multiplied | Multiply | multitask | Multitude | Mum | Mumbai | Mumble | mumbled | mumbling | Mumtaz | munch | Mundane | mung | Munich | Municipal | Municipality | Mural | murals | Murano | Murder | murdered | Murderer | murdering | murders | Murdoch | Murky | Murmur | murmurs | Murphy | Muscle | muscles | Musée | Museum | museums | Mush | Mushroom | mushrooms | Mushy | Music | Musical | musicians | Musk | Muslim | muslin | mussels | Mustang | mustard | mutates | mutations | Mutual | Mycroft | Myriad | Myself | mysteries | Mysterious | mysteriously | Mystery | mystical | Mystique | Myth | Mythical | mythological | Mythology | myths |