دیکشنری انگلیسی به فارسی

برای دیدن معنی فارسی کلمه و مثال‌های کاربردی از آن در جمله، لغت انگلیسی را در کادر زیر وارد نمایید.

Lab | Label | Labeled | labeler | labeling | labelling | labels | Labor | laboratories | Laboratory | labored | Laborious | Labour | labourers | labs | Lacan | Lace | laced | laces | Lack | Lackadaisical | lacked | lacking | lacks | Lacrosse | Lad | Ladder | ladders | ladies | Ladle | lads | Lady | Lag | Lager | Lagging | Lagoon | Lagos | lags | Laguna | laid | Lake | Lakes | Lakeside | Lama | Lamb | Lamborghini | Lame | lamella | lamellar | laminated | Lampard | lamps | Lancet | Land | Landed | lander | landfill | Landing | landings | Landlady | landline | Landlord | Landmark | landmarks | Landmass | landmines | Landowner | lands | Landscape | Lane | lanes | Language | languages | languishing | Languor | Lanka | Lap | Lapa | laps | Lapse | lapses | laptops | Lara | Large | largely | larger | largest | lasagna | Laser | lasers | Last | lasted | Lasting | lastly | lasts | Latch | Latched | Latching | Late | Lately | later | Laters | latest | Latin | Latino | latte | Latter | lattice | Laugh | laughed | laughing | laughs | Laughter | Launch | launched | Launcher | launching | laundries | Laundry | Laureate | laureates | Lava | lavatories | Lavatory | Lavish | law | Lawful | lawmakers | Lawn | lawns | Lawrence | laws | Lawyer | lawyers | Lay | Layer | layers | laying | layoffs | Layout | layover | lays | laziness | Lazy | LCD | Lead | Leader | leaders | Leadership | Leading | leads | Leaf | League | leagues | Leak | leaking | leaks | leaky | Lean | leaned | Leaning | Leap | leaping | leaps | Learn | Learned | Learner | learners | Learning | learnings | learns | learnt | Lease | Leased | Leash | Least | Leather | Leathern | Leave | leavening | Leaves | leaving | Lebanon | Lecture | lectured | lectures | lecturing | Led | Ledge | Ledger | ledges | Leer | Leftover | leftovers | leg | Legacy | Legal | legalized | Legend | Legendary | legends | Legible | legions | Legislation | Legit | Legitimate | legitimately | Lego | legs | legumes | Lehman | Leisure | Leland | Lemon | Lend | lenders | lending | Length | lengths | Lengthwise | Lengthy | Lennon | Lens | lenses | lensing | Lent | Lentil | Leonard | Leonardo | leopold | Leper | Lesbian | Lesion | lesions | Less | Lessen | Lesser | Lesson | lessons | Letdown | lets | Letter | Lettering | letters | letting | Lettuce | Level | leveled | leveling | levels | Lever | Leverage | levers | Levinson | Levitation | Lexicon | Lexus | LGBT | Liaison | Liam | Lian | Liang | Liar | liars | Liberal | liberals | Liberation | liberties | Liberty | Libido | Librarian | Library | License | licenses | licensing | Lick | licked | Lid | Lids | Lie | liebherr | lied | Lien | lies | Lieutenant | Life | Lifeblood | lifeboats | Lifeline | Lifelong | Lifesaving | lifespan | lifespans | Lifestyle | lifestyles | Lifetime | Lift | lifted | lifting | liftoff | lifts | Light | lighted | Lighten | Lighter | Lighthouse | Lighting | lightly | lightness | Lightning | Lights | Lightweight | Like | liked | likelihood | Likely | likened | likes | Liking | Lima | limb | limbs | Lime | Limestone | Limit | Limitation | limitations | Limited | Limiting | limits | Limousine | Limp | Linda | Linden | Linear | lined | Linen | liners | lines | Linesman | Lineup | Linger | lingered | Lingerie | lingering | Linguistic | linguists | Lining | Link | Linkage | Linked | linking | Links | Lion | Lionhearted | lions | Lip | lips | Lipstick | liquefied | Liqueur | Liquid | Liquidate | liquids | Liquor | Lira | Lisa | List | listed | Listen | listened | Listener | listeners | listening | listens | Listing | listings | lists | Lit | Liter | Literacy | Literal | literally | literary | Literature | liters | Lithium | litigate | Litigation | Litre | litres | Litter | Little | Livable | Live | lived | Livelihood | livelihoods | Lively | Liver | lives | Livestock | Living | lizards | Llama | Load | loaded | Loader | loading | loads | Loaf | Loan | loans | Loanword | loath | loaves | Lobby | lobbyists | Lobster | lobsters | Local | localized | locally | locals | Locate | located | locating | Location | locations | Loch | Lock | locked | Lockhart | Lockheed | Locking | locks | locksmith | Locomotion | Locomotive | locomotives | Lodge | lodges | lodgings | Loft | Lofty | Log | Logging | Logic | Logical | logically | Login | logistical | Logistics | logo | logs | loing | Lola | Loma | loneliest | loneliness | Lonely | Lonesome | Long | longed | longer | longest | Longevity | Longing | longings | Long‐Term | longtime | Loo | Look | looked | Looker | looking | Lookout | looks | Loom | looms | Loop | looped | Looping | loops | Loose | loosely | Loosen | loosened | Loot | Lord | lords | lorenzi | Loris | Los | Lose | Loser | losers | loses | losing | Loss | Lost | Lot | Lotion | lotions | Lots | Lotte | Lottery | Lotus | Lou | Loud | louder | loudest | loudly | loudness | loudspeakers | Louie | Louis | Louise | Louisville | Lounge | lout | Louvre | Love | Loveable | lovebirds | loved | Lovely | Lover | lovers | loves | Loving | lovingly | Low | Lower | lowered | lowering | lowers | Lowest | Loyalty | luau | Lubricant | lubricated | Luca | Lucas | Lucasfilm | Lucia | Luck | luckiest | luckily | Lucky | Lucrative | Ludicrous | Luggage | lugging | Luis | Lumbar | Lumber | lump | lumps | Lunar | Lunatic | Lunch | lunches | lunchtime | Lung | lungs | Lure | luring | lurked | lurking | Lush | Lust | Luster | Lux | Luxembourg | luxuriant | Luxurious | Luxury | Lying | lymphatic | Lyon | lyric | lyrics |