دیکشنری انگلیسی به فارسی

برای دیدن معنی فارسی کلمه و مثال‌های کاربردی از آن در جمله، لغت انگلیسی را در کادر زیر وارد نمایید.

Habit | Habitable | Habitat | Habitation | habitats | habits | Habitual | Habituate | habituated | Habituation | Hack | hacked | hackers | hacks | Haggle | hague | haha | Hail | hailed | hailing | hails | Haircut | hairdressers | hairdryer | hairs | hairspray | hairstyle | hairstyling | Hairy | Halation | Half | Halfway | Halibut | Hall | Hallmark | hallmarks | Halloween | halls | hallucinogenic | Hallway | hallways | Halo | halt | halted | halved | Halves | ham | Hamburg | Hamburger | hamburgers | Hamid | Hamilton | Hamlet | Hammer | hammered | hammers | Hamra | hamsters | hanbal | handcrafted | handcuffs | handed | Handful | Handhold | handicrafts | Handle | handlebars | handled | Handler | handles | Handless | Handling | Handmade | hands | Handshake | Handsome | Handwriting | Handy | Hang | Hanged | Hanger | hangers | hangin | Hanging | hangs | Hank | Hanks | Hansel | haphazardly | Happen | happened | Happening | happens | happier | happiest | happily | Happiness | Happy | Haptic | Hara | harassed | Harassment | Harbor | harboring | harbors | Harbour | Hard | hardback | hardcore | Harden | hardened | harder | hardest | hardly | Hardship | hardware | hardwired | hardworking | Hare | Harlem | Harm | harmed | Harmless | Harmonics | Harmony | Harness | harnessing | Harp | harrowing | Harry | Harsh | harsher | harshest | Hart | Harvard | Harvest | harvested | Harvey | Hash | hashtag | Hassan | Haste | Hastily | Hastings | Hat | Hatch | hatchback | hatches | Hate | hated | Hateful | hates | hats | Haul | hauled | hauling | Haunt | haunted | Haven | having | Havoc | Hawk | hawkers | hawks | Hawn | Hazard | Haze | hazelnuts | Head | Headache | headaches | Headed | Header | Heading | headings | headlamps | headless | Headlight | headlights | Headliner | headlines | Headlong | headmaster | headphones | headpiece | headquarter | headquarters | headrests | Headroom | heads | headset | Heady | healed | healing | Health | healthcare | healthier | healthiest | Healthy | Heap | Hear | heard | Hearing | hears | Heart | Heartbeat | Heartbreak | Heartbreaking | Heartland | Heartless | hearts | heartwarming | Hearty | Heat | heated | Heater | heaters | Heathen | heathens | Heathrow | heating | heatproof | heats | Heaven | Heavenly | heavens | heavier | heavily | heaviness | Heavy | heavyweight | heavyweights | heck | Hectare | Hectic | Hector | Hedge | Heel | heels | Hefty | Heidi | Height | Heights | Heir | Heiress | heirs | held | Helen | Helicopter | Hell | hellfire | Hello | Helm | Helmet | helped | Helper | Helpful | Helping | Helpless | helps | Hem | Hemlock | Hemp | Hence | henchmen | Henderson | Henry | hep | Hepatitis | Herbal | herbs | Herd | Hereby | Heresy | Heritage | hermetically | Hero | heroes | Heroic | Heron | Herself | Hersh | Hershey | Herve | Herzog | Hesitant | Hesitate | hesitated | hesitates | hesitating | Hesitation | hesitations | Hess | Heterogeneous | Heterosexual | hewn | hexa | heyday | Hiatus | Hiccup | Hid | hidden | Hide | Hideous | hides | hiding | hieroglyphics | High | higher | highest | Highland | highlands | highlight | highlighted | highlights | highly | highness | highschool | Highway | highways | hijacked | Hike | hiked | hiker | hikers | hikes | hiking | Hilarious | Hill | hills | Hillside | hilltop | himalayas | Himself | Hindrance | Hindsight | Hindu | hinged | hinges | Hint | hinted | hints | Hip | Hippie | hippocampus | hippy | Hire | hired | hiring | Hiroshima | Hispanic | Hispanics | histone | Historian | Historic | Historical | historically | histories | History | Hit | Hita | Hitch | hitchhiking | hitherto | hits | hitting | Hiva | Hoard | hobbies | Hobby | Hockey | Hog | hogging | hoist | hoisted | hoisting | Hold | Holder | holders | Holding | holdings | holds | Hole | holes | Holiday | holidays | Holiness | Hollow | Hollows | Holly | Hollywood | Holmes | hologram | Holy | Homage | Homeless | Homely | Homemade | homeowner | homeowners | homeownership | Homer | homes | homeschooling | hometown | Homework | Homey | hominis | Homogeneous | Honda | Honduras | Hone | Honest | honestly | Honesty | Honey | Honeycomb | Hong | Honk | Honor | Honorable | Honorary | honored | honoring | honors | honour | honouring | hoo | Hood | Hooded | hoodie | hoodies | Hook | hooked | hooks | Hooper | Hoover | hop | Hope | hoped | Hopeful | hopefully | Hopeless | hopelessly | hopes | hoping | Hopper | hopping | hora | horizons | Horizontal | horizontally | hormone | hormones | Horn | horns | Horrible | Horrid | Horrific | horrified | Horror | horrors | Horse | Horsemen | Horsepower | horses | Horseshoe | Hose | Hospital | Hospitality | hospitalized | hospitals | Host | Hostage | hostages | hosted | Hostess | Hostile | hosting | hosts | Hot | hotdog | hotdogs | Hotel | hotels | hotter | hottest | hottie | Hour | hours | houseboy | housed | Household | households | Housekeeper | Housekeeping | houses | housewares | Housewives | housework | Housing | Hover | howdy | Howe | However | Howl | howled | howling | Hub | hubby | hubs | Huckleberry | Hudson | Hue | Hug | Huge | hugely | hugger | hugging | hugo | hugs | huh | Hull | Hum | Human | Humane | humanely | humanists | humanities | Humanity | Humanly | Humanoid | humans | humble | humbled | Humid | humidified | Humidity | Humiliate | Humiliating | Humiliation | Humility | Hummer | hummus | humor | Humorous | humors | Humour | Hump | Humpback | humped | hunched | hunches | Hundred | hundredfold | hundreds | Hung | Hungarian | Hunger | Hungerford | hungering | hungrier | Hungry | Hunk | Hunker | Hunt | hunted | Hunter | hunters | hunting | Huntington | hunts | Huntsville | hurdles | Hurl | hurled | Hurricane | hurricanes | Hurried | Hurry | Hurt | hurting | hurts | Husband | husbands | Hush | Hustle | HVAC | hyatt | Hybrid | hybridization | Hyde | Hyderabad | Hydrate | Hydraulic | hydraulics | Hydride | Hydro | Hydrocarbon | hydrocarbons | Hydrogen | Hygiene | Hype | Hyper | hyperdrive | Hyperloop | Hypertension | Hypnotize | hypnotized | Hypothesis | Hypothesize | hypothesizes | Hypothetical | hypothetically | Hypoxia |