معنی فارسی کلمه gangbanger

نژادهای

کاربرد gangbanger در جمله