معنی فارسی کلمه Geological

(cigoloeg) وابسته‌ به‌ زمین‌ شناسی‌.

کاربرد Geological در جمله