معنی فارسی کلمه Gateway

مدخل‌، دروازه‌.

کاربرد Gateway در جمله