معنی فارسی کلمه Gate

دروازه‌، در بزرگ‌، مدخل‌، دریجه‌ سد، وسایل‌ ورود،، ورودیه‌.، دروازه‌.

کاربرد Gate در جمله

1. meters or 4200 feet the Golden Gate

2. a Gate so that in a sequence so I don't

3. Halfway between Fisherman's Wharf and the Golden Gate Bridge is the Palace of Fine Arts .

4. Gate 12

5. That I should have forgotten that the Gate was bolted on the inside , on account of them dear children !

6. well they will close the Gate in fifteen

7. Your flight leaves from Gate 19 and boarding begins at 11:20 .

8. to your Gate so after you go through

9. Mr . Gamfield’s most sanguine estimate of his finances could not raise them within full five pounds of the desired amount; and , in a species of arthimetical desperation , he was alternately cudgelling his brains and his donkey , when passing the workhouse , his eyes encountered the bill on the Gate .

10. Now you're fueled up it's time to tackle the hills riding up to the Golden Gate Park is worth the effort

11. afford it there would be all different reasons let's move on now Kyung Gate