دیکشنری انگلیسی به فارسی

برای دیدن معنی فارسی کلمه و مثال‌های کاربردی از آن در جمله، لغت انگلیسی را در کادر زیر وارد نمایید.

Fabric | Fabricate | Fabrication | fabrics | Fabulous | Facade | facades | Face | faced | facelift | Faceplate | faces | faceted | faceting | Facial | Facilitate | facilitates | Facilities | Facility | Facing | Fact | Faction | facto | Factor | factories | factors | Factory | facts | Faculty | Fade | faded | fades | Fahrenheit | Fail | failed | failing | failings | fails | Failure | failures | Faint | Fair | fairer | fairest | fairly | fairness | fairs | fairy | fairytale | fairytales | Faith | Faithful | faithfully | Fake | faked | Falcon | Falklands | Fall | fallback | fallen | falling | falls | False | Falsification | Falter | Fame | famed | Familiar | Familiarity | familiarized | families | Famous | famously | Fan | fancied | Fanciful | Fancy | Fanfare | fanned | fans | fanta | Fantastic | fantastically | Fantasy | Far | fared | Farewell | farewells | faring | Farm | farmed | Farmer | farmers | Farmhand | farming | farms | Fart | Farther | Farthest | Farthing | farts | Fascicle | Fascinate | fascinated | fascinates | fascinating | Fascination | Fascism | Fascist | Fashion | Fashionable | Fast | faster | fastest | fastidiously | Fat | Fatal | fatalities | Fate | fathers | Fatigue | fatigued | fats | Fatten | fatter | fatty | Fault | Favor | Favorable | favorably | Favorite | favorites | Favour | favourable | favoured | favourite | favourites | fax | Fear | feared | Fearful | Fearing | Fearless | fearlessly | fears | Feasible | Feast | Feat | Feather | feathered | feathers | Feature | featured | features | featuring | February | Fecal | fed | Federal | Federation | Federer | Fee | feebly | Feed | Feedback | Feeding | feeds | Feel | Feeling | feelings | feels | fees | feet | feint | Feist | Fell | Fellow | fellows | Fellowship | Felony | Felt | felts | Female | females | Feminine | Fence | fender | fenders | Fermentation | fermented | Ferrari | Ferry | Fertility | Fertilizer | Fervor | Festival | festivals | festive | festivities | Fetch | fetched | Feud | feuds | Fever | feverish | Few | fewer | fiancé | fiancée | Fiber | Fiberboard | fibers | Fibre | Fibrosis | Fiction | Fictional | Fictitious | fide | Fidelity | Fidgety | fie | Field | fields | fiends | Fierce | fiercely | Fiery | Fifteen | Fifth | fifties | Fifty | Fight | Fighter | fighters | fighting | fights | figs | Figure | figured | figures | figuring | filaments | File | filed | files | Filing | Filipino | Filipinos | Fill | filled | Filler | fillers | Filling | fillings | fills | Film | filmed | filming | filmmaker | filmmakers | films | Filter | filtered | filters | Filthy | Filtration | Fin | Final | Finale | finalised | Finalize | finalized | Finally | finals | Finance | finances | Financial | financially | financing | Find | Finding | findings | finds | Fine | fined | Finely | finer | finest | Finger | fingerboard | fingernails | Fingerprint | Fingerprints | fingers | Fingertip | fingertips | finished | finishes | finishing | Finite | Fink | Finland | Fire | fireballs | Firebox | fired | Firefighter | firefighters | firefighting | Firehouse | Fireplace | Firepower | fires | firestorm | fireworks | firing | Firm | firmer | firmly | firms | Firsthand | Firstly | firsts | Fiscal | fished | Fisherman | fishermen | fishes | Fishguard | Fishing | Fishy | Fisker | fist | Fit | fitness | fits | fitted | fittest | fittings | Fitzgerald | Fivefold | fives | Fix | Fixable | fixated | Fixed | fixes | Fixing | fixtures | Fizzle | Flag | flags | Flagship | Flair | Flake | Flakes | Flaky | Flamboyant | Flame | Flamenco | flames | Flammable | Flanders | flanking | flanks | Flap | flapping | flaps | flare | flared | flares | flaring | Flash | flashed | flashing | Flashlight | Flat | flatbed | flatmates | flats | Flatten | flattened | flattening | Flatter | Flavor | flavored | Flavorful | flavorings | flavors | Flavour | Flaw | flawed | Flax | fled | fledged | Fledgling | Fleet | Flesh | Flew | Flex | flexes | Flexibility | Flexible | Flick | Flicker | flickered | flickering | flies | Flight | flightless | flights | Flighty | Flimsy | Flinch | Flip | flipped | flipping | flo | Float | floated | Floating | floats | Flock | flocked | flocking | flogged | Flood | flooded | flooding | floods | Floor | floors | Flop | Floppy | Floral | Florida | Floss | Flotsam | Flour | Flourish | flourishing | Flow | flowcharts | Flower | flowers | flowing | Flown | flows | Flu | fluctuating | fluctuations | Fluency | Fluent | fluently | Fluffy | Fluid | Fluidity | fluidly | fluids | Fluke | flung | Fluorescent | Flush | flushes | Flute | fluted | flutes | fluttering | Fly | Flyer | Flying | Foam | foaming | Foamy | Fob | Focus | focused | focuses | focusing | Fodder | Fog | Foggy | Foil | foils | Fold | foldable | folded | Folder | folding | folds | Folk | folks | Follow | followed | followers | Following | follows | Fond | Font | fonts | foods | fool | fooled | fooling | Foolish | Foolproof | fools | Footage | footballer | footballers | footballs | Footbridge | footed | foothills | Foothold | Footing | Footnote | Footprint | footprints | foots | footsteps | Footwork | Forage | foraging | Forbes | Forbidden | Force | forced | Forceful | forces | forcibly | forcing | Ford | Forearm | Forecast | forecasts | Forefront | forehead | Foreign | Foreigner | foreigners | Foremost | forensics | Forerunner | Foresee | foreseeable | Foresight | Forest | forests | Forever | forewarning | Forfeit | forge | forged | forgeries | Forget | Forgetful | forgetfulness | forgets | forgetting | Forging | Forgive | forgiven | forgiving | forgot | forgotten | Fork | forks | Form | Formal | Formality | formalized | formally | Format | Formation | formations | formats | Formatted | Formatting | formed | Former | Formerly | forming | forms | Formula | formulas | Formulation | formwork | Fort | Forth | Forthright | forthwith | fortified | Fortnight | Fortress | fortresses | forts | Fortunate | fortunately | Fortune | fortunes | Forty | Forum | forums | Forward | Forwards | Fossa | Fossil | Foster | fosters | Fought | Foul | Found | Foundation | foundations | founded | Founder | founders | founding | Fountain | fountains | Fourteen | Fourth | Fox | foxes | Foxy | Fra | Fraction | fractions | Fracture | fractured | Fragile | Fragment | fragments | Fragrance | Fragrant | Fram | Frame | frames | framing | Framingham | France | Frances | Franchise | Francois | Frank | Frankenstein | Frankfurt | Frankie | Frankly | Frantic | frantically | Fraser | frayed | Freak | freaking | freaks | freaky | freckles | Fred | Frederic | Frederick | Free | freed | Freedom | freedoms | freefall | freeing | freelance | freelancing | Freely | Freeman | frees | Freeway | Freeze | Freezer | freezing | Freight | French | Frenchman | Frenzy | frequencies | Frequency | frequent | frequently | Fresh | Freshen | freshest | freshly | Freshman | freshness | fretting | Friction | Friday | Fridays | Fridge | fridges | fried | Friedrich | Friend | friendliness | Friendly | Friendship | friendships | fries | frightened | frightening | frightens | fringes | Frisbee | Frivolous | Frog | frogs | Front | Frontier | Frontières | frontiers | fronts | Frost | Frostbite | frosted | Frosting | frostings | Frosty | Frothy | Froze | Frozen | Fructose | Frugal | Fruition | fruits | Fruity | Frustrate | frustrated | frustrating | Frustration | frustrations | Fry | Fryer | frying | fucked | fucking | Fudge | Fuel | fueled | fueling | fuels | Fugitive | Fulfill | fulfilled | fulfilling | Fulfillment | Full | Fuller | fullest | Fully | fulness | fumbling | Fun | Function | Functional | functionalist | functionality | functionally | Functioning | functions | Fund | Fundamental | fundamentally | fundamentals | funded | funding | fundraising | funds | Funeral | funerals | Fungus | Funicular | Funk | Funky | Funnel | funneled | funnier | funniest | Funny | Fur | Furious | Furnace | furnishings | Furniture | Furred | Furry | Further | Furthermore | furthest | fused | Fuselage | fuses | fusing | Fuss | fussy | Future | futures | futurist | Futuristic | Fuzz | Fuzzy |