معنی فارسی کلمه assaulted

حمله

کاربرد assaulted در جمله

1. At 1:45 p . m . Today , a Sheriff's Department bus was assaulted . . .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.