معنی فارسی کلمه arse

الاغ

کاربرد arse در جمله

1. with fireballs from his eyes and bolts of lightning from his arse .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.