معنی فارسی کلمه arrested

دستگیر شده

کاربرد arrested در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.