معنی فارسی کلمه aquifers

سفره‌‎های آب

کاربرد aquifers در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.