معنی فارسی کلمه apprentice

شاگرد، شاگردی‌ كردن‌، كاراموز.

کاربرد apprentice در جمله

1. In other words , five pounds and Oliver Twist were offered to any man or woman who wanted an apprentice to any trade , business , or calling .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.