معنی فارسی کلمه appointments

قرار ملاقات

کاربرد appointments در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.